Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Mazowia w czołówce

Mazowia w czołówce
Wydział Promocji i Wydawnictw, odpowiadający za zarządzanie treścią merytoryczną, aktualizację i administrowanie strony http://www.mazowia.eu, ma przyjemność poinformować, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych posiada jeden z najlepszych serwisów internetowych spośród instytucji tworzących system wdrażania Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wydział Promocji i Wydawnictw, odpowiadający za zarządzanie treścią merytoryczną, aktualizację i administrowanie strony http://www.mazowia.eu, ma przyjemność poinformować, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych posiada jeden z najlepszych serwisów internetowych spośród instytucji tworzących system wdrażania Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

W opracowaniu wykonanym przez Instytut Badawczy YUUX na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, serwis internetowy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych został sklasyfikowany na 7 i 8 (odnośnie odpowiednio RPO i PO KL) miejscu na 103 badane strony internetowe, które dotyczyły czterech krajowych programów operacyjnych, tj.: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz szesnastu regionalnych programów operacyjnych.

Celem badania była ocena, na ile poszczególne instytucje zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013 stosują się do zapisów Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji oraz zapisów Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 dotyczących stron internetowych na temat PO i RPO. Sprawdzono także, na ile strony te można uznać za użyteczne w kontekście powszechnie stosowanych standardów internetowych.

Serwis internetowy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych okazał się najlepiej przygotowanym, pod względem łącznego stopnia realizacji kryteriów oceny, spośród wszystkich Instytucji Pośredniczących II stopnia, zarówno dla Regionalnych Programów Operacyjnych, jak i dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uzyskała maksymalne oceny za spójność nawigacji i informacje tematyczne zawarte w serwisie poświęconym PO KL, a ponadto najwyżej zostały ocenione informacje o instytucji / programie na stronie dotyczącej RPO.

Sukces Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych jest o tyle znaczący, gdyż Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji z dnia 13 sierpnia 2007 roku ujmują strony internetowe jako jedno z podstawowych narzędzi komunikacji na temat Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013. Wytyczne… zobowiązują poszczególne instytucje tworzące system wdrażania Funduszy Europejskich do prowadzenia stron internetowych o określonym zakresie.

Źródło danych: "Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w  ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013" – raport zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez ekspertów reprezentujących markę badawczą Yuux, należącą do spółki Omnigence Sp. z o.o. w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013, luty 2009.

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.