Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminach od 15 lutego 2010 r. do 26 lutego 2010 r. w godz. 8:00-16:00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:
 • powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;
 • miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku;
 • miasto stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Alokacja środków Funduszu Pracy na rok 2010 wynosi: 131.431.108,00 PLN, z tego: 85% stanowi kwota dofinansowania – 111.716.441,80 PLN, a 15% wkład własny Beneficjenta – 19.714.666,20 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16, (22) 578 44 34, 578 44 55, punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.