Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Oddział Zamiejscowy MJWPU w Ciechanowie gościem "Dnia Europejskiego - w ramach programu eTwinning w Gminie Glinojeck"

W dniach 07-08 października br. pracownicy Oddziału Zamiejscowego w Ciechanowie MJWPU uczestniczyli w wydarzeniu „Dzień Europejski – w ramach programu eTwinning w Gminie Glinojeck”, organizowanym już po raz czwarty przez Gminne Centrum Informacji o Unii Europejskiej w Glinojecku, zarejestrowanym w programie eTwinning.

W dniach 07-08 października br. pracownicy Oddziału Zamiejscowego w Ciechanowie MJWPU uczestniczyli w wydarzeniu „Dzień Europejski – w ramach programu eTwinning w Gminie Glinojeck”, organizowanym już po raz czwarty przez Gminne Centrum Informacji o Unii Europejskiej w Glinojecku, zarejestrowanym w programie eTwinning.

Gościem honorowym tej imprezy była Pani Elżbieta Szymanik Zastępca Dyrektora ds. Wdrażania PO KL i Priorytetu II ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

eTwinning (ang. twin - bliźniak), część unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej, mającego za zadanie pomoc w realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wiele szkół europejskich, także z Polski, bierze udział w projekcie łączenia szkół z innych krajów w jedną wielką „rodzinę”. Program ten ma na celu zmobilizowanie środowisk edukacyjnych i kulturowych oraz gospodarczych i społecznych uczestników tej akcji w Europie, tak aby przyspieszyć zmiany w systemie edukacji oraz w systemie szkoleniowym, co pozwoliłoby dzieciom i młodzieży stać się społeczeństwem opartym na wiedzy.

W ramach dwudniowego cyklu w spotkaniach brało udział ok. 500 uczestników. W pierwszym dniu słuchaczami były dzieci przedszkolne, natomiast w drugim dniu uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.

Celem spotkań było utrwalenie słuchaczom wiedzy o działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i Unii Europejskiej oraz wpływu funduszy unijnych na najbliższe otoczenie dzieci. Pracownicy OZ Ciechanów przedstawili rolę MJWPU we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Komponent Regionalny dla Mazowsza na terenie Województwa Mazowieckiego.

Mówiono też o zrealizowanych projektach w ramach PO KL i RPO WM współfinansowanych przez Unię Europejską w Gminie Glinojeck, z podkreśleniem że w ramach PO KL w samej Gminie Glinojeck z pomocy unijnej skorzystało, bądź skorzysta ponad 2000 dzieci. Szczególny nacisk położono na utrwalenie w świadomości słuchaczy faktu, że są beneficjentami, bądź potencjalnymi beneficjentami pomocy unijnej. Wspomniano też o działaniach Unii Europejskiej adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej promujących m.in. zdrowy styl życia.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazała dla wszystkich uczestników spotkania, tj. dzieci, ich opiekunów, nauczycieli oraz pozostałych gości materiały edukacyjne oraz promujące Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało Katolickie Radio Ciechanów.

Opracował:
Andrzej Wodzyński
OZ Ciechanów

wydruk, pdf

Oddział Zamiejscowy MJWPU w Ciechanowie gościem "Dnia Europejskiego - w ramach programu eTwinning w Gminie Glinojeck"

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.