Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szansa dla osób powyżej 45 roku życia

Szansa dla osób powyżej 45 roku życia
26 listopada Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie organizuje pod Honorowym Patronatem Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego konferencję pt. Powrót na rynek pracy – Europejski Fundusz Społeczny - szansą na aktywizację zawodową osób bezrobotnych po 45/50 roku życia, na którą zaprasza osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 45 roku życia. Konferencja odbędzie się w Kyriad Prestige Hotel (ul. Towarowa 2, Warszawa).

26 listopada Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie organizuje pod Honorowym Patronatem Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego konferencję pt. Powrót na rynek pracy – Europejski Fundusz Społeczny - szansą na aktywizację zawodową osób bezrobotnych po 45/50 roku życia, na którą zaprasza osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 45 roku życia. Konferencja odbędzie się w Kyriad Prestige Hotel (ul. Towarowa 2, Warszawa).

W porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Polska, w tym również Mazowsze, w najniższym stopniu wykorzystuje potencjał, jakim jest wiedza, doświadczenie i praktyka osób po 45 roku życia. W dużej mierze ta grupa społeczeństwa jest bierna zawodowo oraz znacznie częściej niż w przypadku pozostałych grup wiekowych, dotyka ją problem długotrwałego bezrobocia, co dodatkowo utrudnia ich efektywną aktywizację zawodową.

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszy Społecznego mogą przyczynić się do mogą ułatwić powrót na rynek pracy. Uczestnicy projektów mają szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowe, czy też poprawić zdolności interpersonalne – zainwestować w siebie w myśl idei Człowiek – najlepsza inwestycja.

Celem konferencji jest prezentacja obszaru i możliwości wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia z grupy 45+ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas panelu dyskusyjnego zaprezentowane zostaną wybrane projekty skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia oraz możliwości uzyskania dotacji na otwarcie własnej firmy.

Dodatkowym wydarzeniem będzie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie skierowanym do młodzieży na najciekawszy komiks pt. ”Człowiek – najlepsza inwestycja”.

Formularz zgłoszeniowy i program konferencji znajdują się na stronie:
http://wup.mazowsze.pl/new/konferencja/index.html

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.