Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szkolenie "Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny w ramach konkursu RPOWM/4.3/1/2010 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"

Szkolenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie "Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny w ramach konkursu RPOWM/4.3/1/2010 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" w dniu 21.09.2010 r. w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie "Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny w ramach konkursu RPOWM/4.3/1/2010 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" w dniu 21.09.2010 r. w Warszawie.

Program:

 1. Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny:
  • informacje o wnioskodawcy,
  • opis projektu realizowanego w ramach Działania 4.3 RPO WM,
  • zgodność projektu z dokumentami strategicznymi – sekcja D,
  • wpływ projektów na realizacje polityk horyzontalnych UE – sekcja E,
  • budżet projektu we wniosku a kwalifikowalność wydatków w projektach realizowanych w ramach 4.3 RPO WM – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
 2. Zasady konkursu zamkniętego bez preselekcji w RPO WM.


Typy beneficjentów: JST i ich jednostki organizacyjne, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie JST, ZOZ działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, PGL Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, organy administracji rządowej, organy prowadzące placówki oświatowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe.

Forma szkolenia: wykładowo-warsztatowa.

Szkolenie bezpłatne.

Prowadzący: Wojciech Łysik.

Więcej informacji...

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.