Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

U PROGU NOWEJ PERSPEKTYWY

Podczas obrad sejmiku województwa mazowieckiego radni przyjęli roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za ubiegły rok. W sumie w 2014 r. pozytywnie oceniono 823 wnioski, ich wartość to prawie 1,8 mld zł, a udzielone dofinansowanie przekracza 891 mln zł. Na posiedzeniu sejmiku obecny był Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

W wielu dziedzinach zrobiliśmy ogromny postęp na Mazowszu – w infrastrukturze, placówkach ochrony zdrowia, placówkach edukacyjnych, w obiektach sportowych. Bardzo wiele udało się również w ochronie środowiska – podsumował marszałek Adam Struzik. – Bez tych pieniędzy trudno byłoby wyobrazić sobie dynamiczny rozwój Mazowsza – dodał marszałek.

Jesteśmy w ostatnim roku realizacji perspektywy 2007-2013 i przygotowujemy się już do nowej. Zarówno w zakresie RPO, jak
i POKL mamy w zasadzie zakontraktowane wszystkie środki. Podpisujemy już ostatnie umowy i rozliczamy te projekty, które są
w trakcie realizacji
– powiedział dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski.

Pełna wypowiedź dyrektora MJWPU Mariusza Frankowskiego

W 2014 r. podpisywane były m.in. umowy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości (850 umów z dofinasowaniem w wysokości 648,5 mln zł) i rozwoju e-usług (63 umowy o wartości dofinansowania 205,5 mln zł). Dofinansowywane były również projekty mające przeciwdziałać wykluczeniu informacyjnemu (60 umów ze wsparciem o wartości ponad 581 mln zł ), dotyczące infrastruktury drogowej (218 umów o wartości dofinasowania 1,8 mld zł) czy ochrony powietrza i energetyki (57 umów z dofinasowaniem prawie 208 tys. zł). Wsparcie dla projektów turystycznych (115 umów) wyniosło 236,7 mln zł, a dla projektów służących ochronie zdrowia (39 umowy) – prawie 274 mln zł.

Wkrótce rozpoczną się pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Z Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które razem tworzą nowe RPO, będzie do wykorzystania ponad 2 mld euro.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pełni rolę instytucji wdrażającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz instytucji pośredniczącej dla regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. 22 542 25 62
e-mail: e.altawil@mazowia.eu, media@mazowia.eu

 

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

wydruk, pdf

U PROGU NOWEJ PERSPEKTYWY

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.