Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Unijne pieniądze na al. Wilanowską

Dziś wicemarszałek Ludwik Rakowski oraz prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisali umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych projektu dotyczącego rozbudowy al. Wilanowskiej w Warszawie. Wartość tej inwestycji to ponad 53 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 45 mln zł.
Dziś wicemarszałek Ludwik Rakowski oraz prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisali umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych projektu dotyczącego rozbudowy al. Wilanowskiej w Warszawie. Wartość tej inwestycji to ponad 53 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 45 mln zł.

– Bardzo się cieszę, że kolejny projekt realizowany na terenie Warszawy otrzyma dofinansowanie unijne. Aleja Wilanowska to droga ważna nie tylko dla mieszkańców Wilanowa, Mokotowa i całej Warszawy, ale także południowego Mazowsza – powiedział wicemarszałek Ludwik Rakowski.

Aleja Wilanowska jako droga przebiegająca przez dwie warszawskie dzielnice – Mokotów i Wilanów (od węzła Rzymowskiego/Wołoska/Marynarska do skrzyżowania z ul. Przyczółkową) jest ważnym połączeniem wschód – zachód w tej części miasta. Umożliwia też dojazd od strony Konstancina do centrum Warszawy. Ze względu na potrzebę rozbudowania tej drogi Miasto Stołeczne Warszawa złożyło projekt o dofinansowanie unijne. Po jego ocenie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wsparciu inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projekt zostanie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa w ramach). Wartość tej inwestycji wynosi 53 360 155,76 zł, z czego unijne dofinansowanie to 45 356 132,38 zł.

Prowadzona rozbudowa obejmuje odcinek al. Wilanowskiej od ul. Dolina Służewiecka do skrzyżowania z ul. Sobieskiego (ok. 1,8 km). Dotychczas ta jednojezdniowa ulica była w złym stanie technicznym – nie spełniała wymaganych parametrów dla drogi klasy G (główna). Podczas gdy od ul. Puławskiej do skrzyżowania z ul. Dolina Służewiecka są dwie jezdnie o pełnych parametrach drogi głównej.

Aby to połączenie mogło właściwie spełniać funkcje powiązań regionalnych, parametry drogi muszą ulec zmianie. Inwestycja obejmuje więc budowę jezdni północnej i przebudowę południowej (tak, by dopuszczalne było obciążenie 115 kN/oś). Każda z jezdni będzie mieć po dwa pasy o szerokości 3,5 m, z poszerzeniami na zjazdach. Na skrzyżowaniach zostaną wydzielone pasy do skrętu w lewo lub w prawo. Poza tym powstanie pas dzielący jezdnie o szerokości od 2 m do 5 m, w którym planowane jest ustawienie oświetlenia. Z myślą o uzyskaniu jednolitego ciągu dojazdu do osiedli mieszkaniowych zostanie wybudowana droga serwisowa o długości 230 m i szerokości 5,5 m.

Al. Wilanowska jest ważną drogą także z punktu widzenia komunikacji publicznej, dlatego zaprojektowano wydzielone zatoki autobusowe na przystankach. Po obu stronach powstaną chodniki oraz ścieżki rowerowe. Wybudowane zostaną ekrany akustyczne, a wzdłuż jezdni posadzone drzewa i krzewy, zmniejszające uciążliwość projektowanej drogi. Przewidziano też budowę kanalizacji deszczowej z węzłem oczyszczania i retencji wód w rejonie skrzyżowania al. Wilanowskiej z ul. Sobieskiego.

Inwestycja jest prowadzona etapowo – w pierwszej kolejności zbudowano jezdnię północną, w grudniu 2009 r. przełączono na nią ruch. Obecnie trwa remont dotychczas istniejącej jezdni południowej – wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni i przebudową kolidujących urządzeń podziemnych. Budowa potrwa do końca czerwca 2010 r.

Załączniki

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Unijne pieniądze na al. Wilanowską

Rejestr:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.