Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Dwu - dniowe, wyjazdowe szkolenia warsztatowe w Tłuszczu z cyklu "Wdrażać z sukcesem" – Obowiązki beneficjenta na zakończenie realizacji projektu PO KL

Szkolenia skierowane są do beneficjentów realizujących projekty
w ramach Priorytetu VI, VII, VIII, IX komponentu regionalnego PO KL, wdrażanego przez MJWPU, w tym przedstawicieli podmiotów, którzy są na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

W trakcie szkolenia omówione będą wybrane zagadnienia dotyczące prawidłowej realizacji projektu oraz obowiązków beneficjenta związanych z zamknięciem projektu PO KL, m. in.  kwalifikowalność wsparcia i uczestników, PEFS, efektywne zarządzanie finansami projektu, końcowy wniosek o płatność, archiwizacja dokumentacji projektu (szczegółowy harmonogram w załączeniu).

Szkolenia organizowane są w terminach:

 • 11 – 12 września 2014r.
 • 15 - 16 września 2014r.
 • 16 - 17 września 2014r.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA pobierz
REGULAMIN REKRUTACJI pobierz
HARMONOGRAM pobierz

Osoby zainteresowane szkoleniami proszone są o czytelne wypełnienie załączonej ankiety zgłoszeniowej wraz z podaniem wybranego terminu szkolenia oraz uwzględnieniem opcji dotyczącej noclegu i dojazdu  i przesłanie jej na adres e-mail: pokl_szkolenia@mazowia.eu
w terminie do dnia 08 września 2014 r. do godz. 12.00.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie, po zakończeniu terminu zgłoszeń, otrzymają, odrębnym mailem, potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie wraz ze  szczegółowymi informacjami o miejscu szkolenia.

Dopuszczamy możliwość udziału w szkoleniu maksymalnie 4 osób z jednej instytucji.

Uwaga: Szkolenie jest całkowicie bezpłatne. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Terminy:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.