Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szkolenie specjalistyczne: „Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi w ramach RPOWM 2007-2013” w Warszawie w terminie: 29.11.2013

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu specjalistycznym pt.:
„Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne z sektora prywatnego i sektora finansów publicznych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji i wsparcie potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na dostawy i usługi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać wiedzę specjalistyczną, dokonać analizy praktycznych przykładów oraz skorzystać z konsultacji indywidualnych.

 

W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 • Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu udzielenia zamówienia,

 • Warunki udziału w postępowaniu,

 • Czynności obligatoryjne w postępowaniach prowadzonych w zależności od wartości szacunkowej zamówienia - procedura „krajowa” i „europejska”,

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

 • Warunki udziału w postępowaniu,

 • Kryteria oceny ofert,

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna osób zajmujących się zamówieniami publicznymi,

 • Wybór najkorzystniejszej oferty,

 • Umowy w sprawach zamówień publicznych,

 • Nieprawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków UE- „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.

 

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczanie potwierdzające udział
w szkoleniu.

 

Szkolenie ma charakter interaktywnych warsztatów wykorzystujących wszelkie formy aktywizujące uczestników takie jak: mini-wykłady, burze mózgów, testy i kwestionariusze, studia przypadków, dyskusje modelowane – wszystkie wykorzystywane techniki charakteryzują się dążeniem do aktywnego udziału uczestników w zajęciach.

 

Szkolenia będą realizowane w Warszawie oraz pięciu Oddziałach Zamiejscowych MJWPU, tj.: Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach oraz Ostrołęce.

Szczegółowa informacja o adresie sali szkoleniowej przekazywana jest wyłącznie osobom zakwalifikowanym do udziału w danym szkoleniu.

 

Szkolenia z tematu „Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” poprowadzą dla Państwa eksperci z danej dziedziny. Zgodnie z informacją zamieszczoną w programie szkolenia, dla każdego z terminów będzie to jeden z niżej wymienionych trenerów:

 

Adam Daramola – prawnik, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie specjalista w Departamencie Kontroli organu administracji rządowej zajmujący się w praktyce zawodowej zamówieniami publicznymi, trener z zakresu zamówień publicznych (szeroka praktyka w prowadzeniu wielu szkoleń i warsztatów dla zamawiających, wykonawców i instytucji kontrolnych). Wykładowca na Podyplomowych Studiach - Prawo Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Podyplomowych Studiach - Zamówienia Publiczne na SGGW oraz na WSP TWP w Warszawie.

 

Beata Knap - Specjalista ds. Funduszy Unijnych, absolwent Nauk Politycznych ze specjalizacją Integracja Europejska na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Certyfikowana trenerka szkoły dla trenerów biznesu. Doświadczony praktyk
w przygotowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych. Prowadzi doradztwo dla MŚP w zakresie zewnętrznych źródeł dofinansowania oraz zarządzania strategicznego. Obecnie Koordynator projektu zajmujący się w praktyce zagadnieniami pomocy publicznej, doświadczona trenerka prowadząca szkolenia z zamówień publicznych.

 

Zgłoszenia uczestników na szkolenie są przyjmowane w postaci poprawnie wypełnionej Ankiety zgłoszeniowej, wyłącznie przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: specjalistyczne2013@mazowia.eu.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Maksymalna liczba uczestników podczas jednego szkolenia to 18 osób. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Programem szkolenia oraz Regulaminem rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnych szkoleń specjalistycznych można uzyskać pod numerem tel.: 22 651 58 71 lub adresem mailowym: specjalistyczne2013@mazowia.eu

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Terminy:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.