Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szkolenie specjalistyczne: „Przygotowanie do kontroli i audytu (z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów w zamówieniach publicznych) w projektach realizowanych w ramach RPOWM 2007-2013” w Radomiu w terminie: 28.11.2013

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu specjalistycznym pt.:
„Przygotowanie do kontroli i audytu (z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów
w zamówieniach publicznych) w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne z sektora prywatnego i sektora finansów publicznych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji i wsparcie potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w zakresie przygotowania do kontroli i audytu (z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów w zamówieniach publicznych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać wiedzę specjalistyczną, dokonać analizy praktycznych przykładów oraz skorzystać z konsultacji indywidualnych.

 

W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 • Podstawy prawne prowadzenia kontroli,

 • Zasady ogólne prowadzenia kontroli (Wytyczne RPO WM),

 • Przygotowanie do kontroli,

 • Zgodność rzeczowej realizacji projektu,

 • Przebieg kontroli na miejscu realizacji projektu,

 • Sposoby wykrywania nieprawidłowości,

 • Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie Ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • Omówienie zasady konkurencyjności,

 • Podmioty uprawnione do audytu lub kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WM,

 • Proces usuwania nieprawidłowości stwierdzonych przez instytucje audytujące.

 

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczanie potwierdzające udział
w szkoleniu.

 

Szkolenie ma charakter interaktywnych warsztatów wykorzystujących wszelkie formy aktywizujące uczestników takie jak: mini-wykłady, burze mózgów, testy i kwestionariusze, studia przypadków, dyskusje modelowane – wszystkie wykorzystywane techniki charakteryzują się dążeniem do aktywnego udziału uczestników w zajęciach.

 

Szkolenia będą realizowane w Warszawie oraz pięciu Oddziałach Zamiejscowych MJWPU, tj. Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach oraz Ostrołęce.

Szczegółowa informacja o adresie sali szkoleniowej przekazywana jest wyłącznie osobom zakwalifikowanym do udziału w danym szkoleniu.

 

Szkolenia z tematu „Przygotowanie do kontroli i audytu (z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów w zamówieniach publicznych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” poprowadzą dla Państwa eksperci
z danej dziedziny. Zgodnie z informacją zamieszczoną w programie szkolenia, dla każdego
z terminów będzie to jeden z niżej wymienionych trenerów:

 

Justyna Stańczak – Anuszewska - absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej – Wydział organizacji i zarządzania. Tytuł zawodowy „Specjalistka ds. programów”. Doradca z zakresu działalności MŚP. Specjalistka i menadżerka w zakresie zarządzania projektami finansowanymi z UE. Doświadczona trenerka biznesu m.in. w obszarze zarządzania, kontroli i audytu oraz ustawy PZP w realizacji projektów finansowanych z UE.

 

Arkadiusz Chojnowski – absolwent na Wydziale Nauk Politycznych o specjalności europejska polityka administracyjna, specjalista ds. funduszy europejskich z wieloletnim doświadczeniem. Obecnie Kierownik Działu Projektów Badawczych i Rozwojowych w Instytucie Problemów Jądrowych im. A. Sołtana. Duże doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu projektów (szeroka praktyka w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla zamawiających i wykonawców).

 

Zgłoszenia uczestników na szkolenie są przyjmowane w postaci poprawnie wypełnionej Ankiety zgłoszeniowej, wyłącznie przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: specjalistyczne2013@mazowia.eu.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Maksymalna liczba uczestników podczas jednego szkolenia to
18 osób. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Programem szkolenia oraz Regulaminem rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnych szkoleń specjalistycznych można uzyskać pod numerem tel.: 22 651 58 71 lub adresem mailowym: specjalistyczne2013@mazowia.eu

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Terminy:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.