Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szkolenie specjalistyczne: „Przygotowanie do zamykania projektów realizowanych (w tym: archiwizacja, końcowe rozliczenia i okres trwałości) w ramach RPOWM 2007-2013” w Siedlcach w terminie: 29.11.2013

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu specjalistycznym pt.:
„Przygotowanie do zamykania projektów realizowanych (w tym archiwizacja, końcowe rozliczenia i okres trwałości) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne z sektora prywatnego i sektora finansów publicznych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji i wsparcie potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w zakresie przygotowania do zamykania projektów realizowanych (w tym: archiwizacja, końcowe rozliczenia i okres trwałości) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać wiedzę specjalistyczną, dokonać analizy praktycznych przykładów oraz skorzystać z konsultacji indywidualnych.

 

W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 • Data oraz pojęcie (definicja) „zamknięcia projektu”,

 • Ostateczna data kwalifikowalności wydatków dla projektu,

 • Określenie poziomu osiągnięcia wskaźników monitorowania projektów,

 • Dokumenty związane z zamykaniem projektów,

 • Usunięcie nieprawidłowości warunkiem zamknięcia projektu,

 • Wpływ zgłoszeń podejrzeń o popełnieniu przestępstwa na proces zamykania projektu,

 • Monitorowanie projektu w okresie trwałości,

 • Monitorowanie trwałości projektu,

 • Kontrola obszarów szczególnego ryzyka i kontrola trwałości projektu,

 • Korekty finansowe (sankcje) w okresie trwałości projektu.

 

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczanie potwierdzające udział
w szkoleniu.

 

Szkolenie ma charakter interaktywnych warsztatów wykorzystujących wszelkie formy aktywizujące uczestników takie jak: mini-wykłady, burze mózgów, testy i kwestionariusze, studia przypadków, dyskusje modelowane – wszystkie wykorzystywane techniki charakteryzują się dążeniem do aktywnego udziału uczestników w zajęciach.

 

Szkolenia będą realizowane w Warszawie oraz pięciu Oddziałach Zamiejscowych MJWPU, tj. Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach oraz Ostrołęce.

Szczegółowa informacja o adresie sali szkoleniowej przekazywana jest wyłącznie osobom zakwalifikowanym do udziału w danym szkoleniu.

 

Szkolenia z tematu „Przygotowanie do zamykania projektów realizowanych (w tym archiwizacja, końcowe rozliczenia i okres trwałości) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” poprowadzą dla Państwa eksperci z danej dziedziny. Zgodnie z informacją zamieszczoną w programie szkolenia, dla każdego z terminów będzie to jeden z niżej wymienionych trenerów:

 

Tomasz Ośka - Akredytowany Konsultant Funduszy Europejskich – Akredytacja NR 0636/AKFE/05/2008 Certyfikowany Project Menager wg standardów IPMA – certyfikat Nr 34/2010. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, ocenie i realizacji projektów infrastrukturalnych oraz szkoleniowo - doradczych. Ma bogate doświadczenie w pracy trenerskiej z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, zarządzania projektami, przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, rozliczania projektów, księgowania dotacji itp. Od 2002 r. zawodowo zajmuje się pozyskiwaniem z pozytywnym skutkiem środków zewnętrznych (przedakcesyjnych, strukturalnych Unii Europejskiej) oraz z innych mechanizmów finansowych krajowych i zagranicznych.

 

Zgłoszenia uczestników na szkolenie są przyjmowane w postaci poprawnie wypełnionej Ankiety zgłoszeniowej, wyłącznie przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: specjalistyczne2013@mazowia.eu

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Maksymalna liczba uczestników podczas jednego szkolenia to
18 osób. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Programem szkolenia oraz Regulaminem rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnych szkoleń specjalistycznych można uzyskać pod numerem tel.: 22 651 58 71 lub adresem mailowym: specjalistyczne2013@mazowia.eu

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Terminy:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.