Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szkolenie specjalistyczne: „Przygotowanie projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (zasady wyliczenia luki finansowej) w ramach RPOWM 2007-2013” w Ostrołęce w terminie: 29.11.2013

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu specjalistycznym pt.:
„Przygotowanie projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (zasady wyliczania luki finansowej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne z sektora prywatnego i sektora finansów publicznych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji i wsparcie potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (zasady wyliczania luki finansowej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać wiedzę specjalistyczną, dokonać analizy praktycznych przykładów oraz skorzystać z konsultacji indywidualnych.

 

W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 • Definicja projektów generujących dochód w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,

 • Pojęcie luki finansowej oraz terminologia związana z jej wyliczaniem,

 • Cele analizy finansowej,

 • Etapy analizy finansowej,

 • Analiza kosztów i korzyści projektów nie zaliczanych do dużych projektów,

 • Analiza wrażliwości i ryzyka,

 • Stosowanie podejścia sektorowego,

 • Monitorowanie kosztów kwalifikowalnych (EC) oraz dochodów w przypadku projektów generujących dochód,

 • Zestawienie kategorii przepływów pieniężnych branych pod uwagę w celu wyliczenia wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej oraz wzory do obliczenia tych wskaźników,

 • Zagadnienia zachowania trwałości projektów generujących dochód.

 

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczanie potwierdzające udział
w szkoleniu.

 

Szkolenie ma charakter interaktywnych warsztatów wykorzystujących wszelkie formy aktywizujące uczestników takie jak: mini-wykłady, burze mózgów, testy i kwestionariusze, studia przypadków, dyskusje modelowane – wszystkie wykorzystywane techniki charakteryzują się dążeniem do aktywnego udziału uczestników w zajęciach.

 

Szkolenia będą realizowane w Warszawie oraz dwóch Oddziałach Zamiejscowych MJWPU, tj. Ciechanowie oraz Ostrołęce.

Szczegółowa informacja o adresie sali szkoleniowej przekazywana jest wyłącznie osobom zakwalifikowanym do udziału w danym szkoleniu.

 

Szkolenia z tematu „Przygotowanie projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (zasady wyliczania luki finansowej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” poprowadzą dla Państwa eksperci z danej dziedziny. Zgodnie z informacją zamieszczoną w programie szkolenia, dla każdego z terminów będzie to jeden z niżej wymienionych trenerów:

 

Marcin Tumanow - Absolwent dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej na kierunkach: Inżynieria Produkcji Budowlanej oraz Zarządzanie i Marketing. Doktorant na Wydziale Inżynierii Lądowej. Przewodniczący Komisji ds. Funduszy Strukturalnych w strukturach Business Centre Club. Od 2004 roku skutecznie pozyskuje dofinansowanie na projekty doradcze, inwestycyjne, oraz infrastrukturalne. Posiada doświadczenie m.in. w zakresie usług doradczych świadczonych przedsiębiorcom w kontekście projektów inwestycyjnych, współfinansowanych m. in. z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Prowadzi szkolenia z zakresu opracowywania projektów inwestycyjnych.

 

Zgłoszenia uczestników na szkolenie są przyjmowane w postaci poprawnie wypełnionej Ankiety zgłoszeniowej, wyłącznie przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: specjalistyczne2013@mazowia.eu

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Maksymalna liczba uczestników podczas jednego szkolenia to
18 osób. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Programem szkolenia oraz Regulaminem rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnych szkoleń specjalistycznych można uzyskać pod numerem tel.: 22 651 58 71 lub adresem mailowym: specjalistyczne2013@mazowia.eu

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Terminy:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.