Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Szkolenie specjalistyczne: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane po nowelizacji ustawy PZP (z uwzględnieniem zamówień dodatkowych i uzupełniających) w projektach realizowanych w ramach RPOWM 2007-2013” w Warszawie w terminie: 22.11.2013

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu specjalistycznym pt.:
„Zamówienia publiczne na roboty budowlane po nowelizacji ustawy PZP (z uwzględnieniem zamówień dodatkowych i uzupełniających) w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne z sektora prywatnego i sektora finansów publicznych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji i wsparcie potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w zakresie zamówień publicznych na roboty budowlane po nowelizacji ustawy PZP
(z uwzględnieniem zamówień dodatkowych i uzupełniających) w projektach realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać wiedzę specjalistyczną, dokonać analizy praktycznych przykładów oraz skorzystać z konsultacji indywidualnych.

 

W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 • Wprowadzenie do prawa zamówień publicznych,

 • Zasady poprawnego szacowania wartości zamówienia,

 • Publikacja SIWZ na stronach WWW oraz procedura jej przekazywania na wniosek –Wykonawcy,

 • Oferty równoważne, wariantowe lub częściowe,

 • Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu oceny ich spełniania oraz dokumentowania,

 • Wybór najkorzystniejszej oferty,

 • Umowy w sprawach zamówień publicznych,

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

 • Nieprawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków UE- „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.

 

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczanie potwierdzające udział
w szkoleniu.

 

Szkolenie ma charakter interaktywnych warsztatów wykorzystujących wszelkie formy aktywizujące uczestników takie jak: mini-wykłady, burze mózgów, testy i kwestionariusze, studia przypadków, dyskusje modelowane – wszystkie wykorzystywane techniki charakteryzują się dążeniem do aktywnego udziału uczestników w zajęciach.

 

Szkolenia będą realizowane w Warszawie oraz pięciu Oddziałach Zamiejscowych MJWPU, tj. Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach oraz Ostrołęce.

Szczegółowa informacja o adresie sali szkoleniowej przekazywana jest wyłącznie osobom zakwalifikowanym do udziału w danym szkoleniu.

 

Szkolenia z tematu „Zamówienia publiczne na roboty budowlane po nowelizacji ustawy PZP
(z uwzględnieniem zamówień dodatkowych i uzupełniających) w projektach realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” poprowadzą dla Państwa eksperci z danej dziedziny. Zgodnie z informacją zamieszczoną
w programie szkolenia, dla każdego z terminów będzie to jeden z niżej wymienionych trenerów:

 

Wioleta Bajda – radca prawny, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, naczelnik w Departamencie Prawnym organu administracji rządowej zajmujący się w praktyce zawodowej zamówieniami publicznymi, doświadczony trener z zakresu zamówień publicznych (posiada szeroką praktykę w prowadzeniu wielu szkoleń i warsztatów dla zamawiających, wykonawców i instytucji kontrolnych), wykładowca uniwersytecki na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka publikacji
z zakresu zamówień publicznych.

 

Andrzej Czerniak – radca prawny, doradzał z zakresu prawa zamówień publicznych: jednostkom sektora finansów publicznych, instytucjom zarządzającym i pośredniczącym funduszami unijnymi, m.in. Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, czy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Doradza instytucjom publicznym w procesie inwestycyjno-budowlanym, od etapu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, aż po odbiór i rozliczenie inwestycji, także w zakresie roszczeń gwarancyjnych. Jako pełnomocnik występował przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. Obecnie radca prawny w Kancelarii Prawnej. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Izabela Rzepkowska – doktor nauk prawnych, były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, naczelnik w Departamencie Prawnym organu administracji rządowej zajmujący się w praktyce zawodowej zamówieniami publicznymi, doświadczony trener z zakresu zamówień publicznych (praktyka w prowadzeniu wielu szkoleń
i warsztatów dla zamawiających, wykonawców i instytucji kontrolnych), wykładowca uniwersytecki na Podyplomowych Studiach - Prawo Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Podyplomowych Studiach - Zamówienia Publiczne na Uniwersytecie w Białymstoku, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.

 

Zgłoszenia uczestników na szkolenie są przyjmowane w postaci poprawnie wypełnionej Ankiety zgłoszeniowej, wyłącznie przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: specjalistyczne2013@mazowia.eu

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Maksymalna liczba uczestników podczas jednego szkolenia to
18 osób. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Programem szkolenia oraz Regulaminem rekrutacji.

 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpłatnych szkoleń specjalistycznych można uzyskać pod numerem tel.: 22 651 58 71 lub adresem mailowym: specjalistyczne2013@mazowia.eu

.:W ramach programów:.
Program operacyjnyPriorytety i działania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)dotyczy całego programu

wydruk, pdf

Terminy:

banner banner banner

Kalendarz

sunmontuewedthufrisat

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  

Najbliższe wydarzenia:

Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.