MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

ZMODERNIZOWANY SKARYSZEWSKI KOŚCIÓŁ NA SZLAKU ŚW. JAKUBA

Miejsce: Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, ul. Kościuszki 5a, sala konferencyjna

Czas: 10 kwietnia 2015 r. (piątek), godz. 12:00

Uczestnicy:

Zabytkowy kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie przejdzie gruntowną modernizację. Inwestycja decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości 750 tys. zł. Jutro, umowę w tej sprawie podpiszą wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz proboszcz parafii ks. Dariusz Skork.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z Działania 6.1.

Serdecznie zapraszamy.

 

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie
tel. 22 59 79 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 

Agnieszka Niedźwiedzka
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 27 34
e-mail: media@mazowia.eu


MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44