MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Relacja z konferencji pn. „Wyzwania w zarządzaniu i kontroli Funduszy UE”, Sofia, Bułgaria, 11 listopada 2016

Wydarzenie było okazją nie tylko do nawiązania nowych kontaktów w ramach współpracy ponadnarodowej i tworzenia partnerstw z krajami członkowskimi UE, ale również do zaprezentowania doświadczeń we wdrażaniu funduszy europejskich na Mazowszu w latach 2004-2016. Przedstawiciele MJWPU zaprezentowali uczestnikom konferencji doświadczenia samej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z realizacji 3 okresów programowania (ZPORR 2004-2006, PO KL/RPO 2007-2013, oraz doświadczenia z bieżącego RPO WM 2014-2020). Otwarciu konferencji towarzyszyły wystąpienia znakomitych gości, prof. Atanasa Gerdzhikova, rektora Uniwersytetu św. Klemensa Ohrydzkiego, prof. Sasho Penova, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu św. Klemensa Ordyńskiego, przedstawicielki Bułgarii w Komisji Europejskiej, przewodniczącej Komitetu Rozwoju Regionalnego, Pani Iskry Mihaylovej oraz licznych ekspertów z instytucji związanych z wdrażaniem, zarządzaniem oraz kontrolą Funduszy UE w Bułgarii oraz w krajach ościennych. W konferencji brali udział również przedstawiciele krajów aspirujących do wstąpienia do Unii Europejskiej, tj. Serbii oraz Macedonii.

 

Wystąpienie przedstawicieli MJWPU w ramach panelu wprowadzającego konferencji

„Wyzwania w zarządzaniu i kontroli Funduszy UE”, Sofia, Bułgaria.

Instytucje i przedsiębiorców zainteresowanych współpracą ponadnarodową z partnerami z Bułgarii  prosimy o kontakt z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Realizacji Projektów (p. Joanna Łupińska, tel. 022 542 23 38, j.lupinska@mazowia.eu ,    p. Radosław Pituch, tel. 022 542 25 16, r.pituch@mazowia.eu ).

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44