MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Wniosek o współpracę z Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych przy organizacji wydarzeń promocyjnych.

Współpraca możliwa jest w ramach przedsięwzięć jednorazowych lub cyklicznych, takich jak: konkursy, konferencje, targi, koncerty, wystawy, kongresy, festyny i pikniki.

Tematyka wydarzeń powinna być zbieżna z zadaniami MJWPU, w zakresie propagowania funduszy europejskich. MJWPU może dostarczyć nagrody w formie gadżetów firmowych oraz korzystając z własnych rozbudowanych kanałów informowania, poszerzyć grono osób, które dowiedzą się o organizowanym wydarzeniu. Obligatoryjnym elementem współpracy jest komunikowanie logo MJWPU podczas wydarzenia oraz informowanie, że MJWPU jest zaangażowane we wsparcie przy jego organizacji.

Prosimy o przesłanie wypełnionego wniosku z załącznika pn „Wniosek o Współudział MJWPU w wydarzeniu”  na adres: promocja@mazowia.eu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44