MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Dnia 14 czerwca 2017 roku zapraszamy na Spotkanie informacyjne w Płocku !

W trakcie spotkania przedstawione zostaną zasady aplikowania o środki  w ramach konkursu zamkniętego RPMA.03.03.00-IP.01-14-063/17 ogłoszonego w ramach Osi III  Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; Działanie 3.3 Innowacje w MŚP; Typ projektów Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

Spotkania dostosowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo. W przypadku specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych, prosimy o wypełnienie punktu 2 w ankiecie zgłoszeniowej. Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej na adres e-mail punkt_plock@mazowia.eu  lub dostarczenie osobiste do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Płocku.

 

Uwaga: 

Organizatorem spotkań informacyjnych jest:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku,

 

Kolegialna 19,

07 – 400 Płock,

tel.:22 542 27 14,

e-mail: punkt_plock@mazowia.eu

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44