MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

LPI w Płocku zaprasza na Szkolenie dotyczące systemu SL2014

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady rozliczania wniosków o płatność za pomocą systemu SL2014.  Omówione zostaną takie aspekty jak:

Szkolenie jest bezpłatne i jest dedykowane dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby nabyć i/lub poszerzyć umiejętności związane z obsługą systemu SL2014 w ramach rozliczania projektów współfinansowanych i realizowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Szkolenie dostosowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo. W przypadku specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych, prosimy o wypełnienie punktu 2 w ankiecie zgłoszeniowej. Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej na adres e-mail punkt_plock@mazowia.eu  lub dostarczenie osobiste do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Płocku.

 

Organizatorem powyższego szkolenia jest:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku,

ul. Kolegialna 19,

09 – 400 Płock,

tel.: (22) 542 27 14,

e-mail: punkt_plock@mazowia.eu

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44