MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Dzieje się. Dołącz do nas online- relacja z Konferencji Regionalnych 2017 w Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie i Płocku.

Organizowany corocznie cykl konferencji w pięciu subregionach województwa mazowieckiego stanowi cenną platformę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy wnioskodawcami, instytucjami naukowymi oraz badawczymi, a także potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich. Dodatkowo, jest doskonałą okazją do zaprezentowania istotnych opinii, celów oraz planów w ramach trwającej perspektywy. W tym roku konferencje poświęcone będą:

Celem wydarzeń jest również zaprezentowanie efektywnych realizacji projektów finansowanych z RPO WM 2014-2020 przez różnych odbiorców i beneficjentów, poprzez pokazanie drogi do dofinansowania, realizację projektów i ich efekty. Chcemy również pokazać dobrą współpracę pomiędzy wnioskodawcami, a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy europejskich.

Nie mogłeś uczestniczyć w wydarzeniu bezpośrednio, serdecznie zapraszamy do obejrzenia transmisji relacjonowanej na żywo za pośrednictwem internetu.

 

Rozpoczynamy o godzinie 10:00, dołącz do nas!

 

21 IX, Radom - Konferencja Regionalna w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

22 IX,  Ostrołęka - Konferencja Regionalna w UMWM Delegatura w Ostrołęce.

27 IX, Siedlce - Konferencja Regionalna w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Siedlcach.

28 IX, Ciechanów-  Konferencja Regionalna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

29 IX, Płock- Konferencja Regionalna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44