MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Spotkanie informacyjne w Ciechanowie dotyczące Systemu Informatycznego SL2014

Celem spotkania informacyjnego jest omówienie zasad rozliczania projektów współfinansowanych z UE z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w systemie SL2014. 

 

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się 10 listopada 2017 roku w godzinach 10:00-13:00 w Ciechanowie /Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów, Plac Kościuszki 5, sala nr 4

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego:

do 9 listopada do godziny 09.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, w tym: materiały informacyjne. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

Dla kogo

Spotkanie informacyjne skierowane jest do wszystkich chętnych chcących zdobyć i/lub poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania i wypełnienia danych w systemie informatycznym SL2014.  

 

Program spotkania informacyjnego

09:55-10:00 - rejestracja uczestników

10:00-11.30 - SL2014 – wstęp do centralnego systemu teleinformatycznego, omówienie funkcjonalności i wymagań technicznych systemu, wniosek o płatność (różne rodzaje wniosków)

11.30-11.45 - przerwa

11.45-12.30 -  SL2014 – c.d.: harmonogram płatności, baza personelu, komunikacja w systemie SL.

12.30-13.00 - indywidualne konsultacje.

 

 

Organizator spotkania informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie

Plac Kościuszki 5

06-400 Ciechanów

e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu

Tel. 22 542 27 16, 22 542 25 57

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44