MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Spotkanie Informacyjne "Fundusze Europejskie dla osób fizycznych zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej " w Płocku

Informacje o spotkaniu:

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości otrzymania wsparcia na uruchomienie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków w ramach Funduszy Europejskich. W trakcie spotkania omówione zostaną możliwości dofinansowania zarówno dla osób niepracujących, jak również dla osób zatrudnionych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą jako dodatkową formę aktywności zawodowej.

Spotkanie dostosowane jest do osób niepełnosprawnych ruchowo. W przypadku specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych, prosimy o wypełnienie punktu 2 w ankiecie zgłoszeniowej. Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.mazowia.eu adres e-mail punkt_plock@mazowia.eu  lub dostarczenie osobiste do LPI  w Płocku.

Termin i miejsce spotkania

28 listopada 2017 roku (w godzinach 10.00 – 12.30)

  1. Kolegialna 19, sala 105

09-400 Płock

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Organizatorem spotkania informacyjnego jest:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku,

  1. Kolegialna 19,

09 - 400 Płock,

tel.: 022 542 27 14, e-mail: punkt_plock@mazowia.eu.

Program:

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44