MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Spotkanie informacyjne: Obowiązki beneficjenta związane z systemem SL 2014 (+ Nowy moduł Dokumentacja) w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM 2014-2020

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do beneficjentów oraz wnioskodawców projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM 2014-2020.

Program spotkania: 

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce,

Piłsudskiego 38,

07 – 410 Ostrołęka,

tel.:22 542 27 15, e-mail: punkt_ostroleka@mazowia.eu.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44