MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Rozpoczynamy nabór Partnerów na 9. Forum Rozwoju Mazowsza

Forum Rozwoju Mazowsza to jedno z najważniejszych wydarzeń promujących rozwój regionu. Prowadzone podczas niego debaty, prezentacje dobrych praktyk, czy demonstracje innowacyjnych technologicznie prototypów co roku przyciągają zarówno Partnerów, jak i odwiedzających. Ubiegłoroczna edycja pozwoliła ponad dwóm tysiącom osób uczestniczyć w wydarzeniu (bezpośrednio oraz podczas transmisji w Internecie), podczas którego doświadczeniami podzieliło się 80 ekspertów reprezentujących administrację publiczną, przedsiębiorców, sektor naukowy i pozarządowy.  Uczestnicy mogli dodatkowo skorzystać
z konsultacji związanych z możliwościami uzyskania dofinasowania ze środków unijnych. Honorowy patronat nad wydarzeniem w 2017 roku objęli:  Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji.  Więcej informacji oraz zapisy debat i prezentacji z 8. Forum Rozwoju Mazowsza można znaleźć na stronie www.forumrozwojumazowsza.pl oraz na kanale: MJWPUTUBE na YouTube.

Podczas najbliższej edycji Forum Rozwoju Mazowsza chcemy skupić się na zagadnieniach nawiązujących do haseł: „REGION PRZYSZŁOŚCI”, „EKO REGION” oraz „CZŁOWIEK i MEDYCYNA”. Chcielibyśmy zastanowić się m.in. nad potencjalnymi możliwościami pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich dla projektów realizowanych na Mazowszu w kolejnych okresach finansowania oraz zaprezentować innowacyjne, czy proekologiczne inicjatywy realizowane obecnie w regionie. Jako organizatorowi zależy nam, aby poruszona podczas Forum tematyka dotykała zagadnień najbardziej istotnych dla firm i instytucji działających na Mazowszu. Zachęcamy zatem podmioty aspirujące do Partnerstwa do przedstawiania także własnych propozycji tematów debat. Rozważymy wszystkie nadesłane sugestie. Aktywności prowadzone podczas 9 Forum Rozwoju Mazowsza z udziałem Partnerów, zaproszonych ekspertów i gości oraz publiczności skupionej wokół dwóch scen, będą transmitowane w czasie rzeczywistym w Internecie.

Szczegółowe zasady naboru Partnerów określa Regulamin w sprawie procedury wyboru Partnerów 9. Forum Rozwoju Mazowsza. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do partnerstwa prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres: forum@mazowia.eu  w terminie: do 30 maja 2018 r. do godziny 12.00. W temacie zgłoszenia prosimy wpisać: Współpraca 9. Forum Rozwoju Mazowsza.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44