MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Szkolenie "Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów Bon na innowacje."

WARSZAWA

09/05/2018

 

 
Aby móc zapisać się na przedmiotowe szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do dnia 08/05/2018 włącznie, najpóźniej do godziny 11.00), który jest dostępny pod adresem internetowym dostępnym TUTAJ

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44