MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie mazowieckim - czerwiec 2018 r.

Informacje o szkoleniu

Konsultanci Mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich.

 Najbliższe spotkania odbędą się:

Dla kogo

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

Organizatorzy spotkań

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
ul. Kolegialna 19
09-400 Płock
tel. 22 542 27 14
e-mail punkt_plock@mazowia.eu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
ul. Kościuszki 5a
26-600 Radom
tel. 22 542 27 13
e-mail punkt_radom@mazowia.eu 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
ul. Józefa Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
tel. 22 542 27 15
e-mail punkt_ostroleka@mazowia.eu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44