MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej"

Najbliższe spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2018 roku w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, na sali konferencyjnej .

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: punkt_siedlce@mazowia.eu lub złożenie osobiście w Lokalnym Punkcie Informacyjnym (ul. Wiszniewskiego 4, Siedlce) do dnia 25 czerwca br. do godziny 12:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc.

Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Miejsce, w którym będzie prowadzone spotkanie dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowo. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych które chcą założyć działalność gospodarczą oraz do przedsiębiorców którzy chcą rozwinąć swoją działalność.

Program spotkania:

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach

Wiszniewskiego 4

08- 110 Siedlce

tel. 22 542 23 07, 22 542 27 12

e-mail: punkt_siedlce@mazowia.eu

 

Po zakończeniu, zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44