MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie mazowieckim – czerwiec 2018

Najbliższe spotkania odbędą się:

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

Organizatorami spotkań są:

Organizatorem konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego jest:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel: 22 542 27 11, 22 542 20 38
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
ul. Kolegialna 19
09-400 Płock
tel. 22 542 27 14
e-mail punkt_plock@mazowia.eu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
ul. Kościuszki 5a
26-600 Radom
tel. 22 542 27 13
e-mail punkt_radom@mazowia.eu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
ul. Józefa Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
tel. 22 542 27 15
e-mail punkt_ostroleka@mazowia.eu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44