MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zaproszenie do współpracy operatorów wdrażających instrumenty finansowe w ramach inicjatywy JEREMIE 2

Podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy prosimy o wypełnienie załączonego formularza kontaktowego i przesłanie go na adres punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44