MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

„Działanie 9.1 szansą dla OPS i PCPR” - Cykl 4 webinariów dla Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych serdecznie zaprasza na cykl 4 webinariów prowadzonych na żywo, a dotyczących działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, które odbędzie się 13 sierpnia 2018 roku o godz. 11. Prowadzącą pierwszy odcinek będzie wieloletnia specjalistka w obszarze funduszy europejskich i Zastępca Kierownika Wydziału Koordynacji EFS Pani Emilia Kroczek-Rydzewska. Omówione zostaną m.in.:

- planowany termin uruchomienia naboru pozakonkursowego

- uwarunkowania naboru pozakonkursowego

- dokumenty programowe obowiązujące w naborze

Projekty z działania 9.1 mają szczególne znaczenie w systemie wsparcia osób wymagających aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym. Uczestnicy będą mogli na żywo zadawać pytania podczas trwania odcinka. Zachęcamy wszystkie wyspecjalizowane podmioty w zakresie aktywizacji zawodowej do wzięcia udziału w cyklu webinariów, aktywnego uczestnictwa na żywo  oraz złożenia projektów w nadchodzącym naborze.

 

Szybka rejestracja

Udział w webinarium nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania, wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Wejdź w poniższy link i skorzystaj z szybkiej rejestracji. Wszystkie niezbędne informacje i przypomnienie o wydarzeniu na żywo otrzymasz na swój adres emailowy.

REJESTRACJA KLIKNIJ TU
 

Cykl webinariów będzie składał się z:

I odcinek – „Działanie 9.1 szansą dla OPS i PCPR” - o charakterze informacyjnym, całościowo przedstawiający zagadnienia związane z działaniem i konkursem, zachęcający Beneficjentów do aplikowania;

II odcinek – „Zgłoś swój projekt” - zgłoszenie do wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych – termin: koniec września;

III odcinek – „Informacja o naborze, ocena formalna i merytoryczna wniosków” – termin: koniec listopada;

IV odcinek – „Wniosek o dofinansowanie” – termin: początek grudnia.

O szczegółach i datach kolejnych odcinków będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dla Kogo?

Beneficjenci Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, typ projektu: Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatów Centra Pomocy Rodzinie w IV kwartale 2018. tj. Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Organizator:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44