MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Spotkanie informacyjne w Płocku pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do gmin zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach konkursu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Program spotkania

 

Termin i miejsce realizacji

28 września 2018 roku (w godzinach 11.00 – 13.30)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku,

  1. Kolegialna 19, I p., sala nr 105

09-400 Płock

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres: punkt_plock@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Płocku.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Formularz Zgłoszeniowy

 

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku

Ul. Kolegialna 19, I piętro, pok. 105

09-400 Płock

e-mail: punkt_plock@mazowia.eu

Tel. 22 542 27 14, 22 542 24 57

we współpracy z:

Fundacją Promocji Gmin Polskich – Operatorem projektu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44