MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Komunikat w sprawie informacji medialnych dotyczących MJWPU

O MJWPU

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych działa od 2007 roku na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od tego czasu przekazaliśmy do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego czy społecznego prawie 12 mld zł na realizację ponad 10 tys. projektów. Środki pochodzą z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM).

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji prawie 9 mld zł z programu regionalnego na lata 2014-2020. Fundusze europejskie inwestowane są w projekty z zakresu badań i rozwoju, e-usług, innowacyjności i przedsiębiorczości, przejścia
na gospodarkę niskoemisyjną i przyjazną dla środowiska, zdrowia, rewitalizacji, transportu, czy też integracji społeczno-zawodowej i edukacji. Do tej pory podpisano 2,5 tys. umów o unijne dofinansowanie projektów, a wartość wsparcia przekroczyła 5,6 mld zł (62% dostępnych środków). Zgodnie z danymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
z  30 września 2018 r. województwo mazowieckie znajduje się na czwartym miejscu pod względem zakontraktowanych środków w programach regionalnych.

Cały czas dostępne są kolejne możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Wszystkie informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44