MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Spotkanie informacyjne w Ciechanowie pt. ‘’ Fundusze Europejskie dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego”

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do Podmiotów z Województwa Mazowieckiego realizujących projekty w ramach RPO WM i POWER, którzy chcieliby uzyskać grant na poszerzenie swoich działań o partnerstwo ponadnarodowe.

Program spotkania

 

Termin i miejsce realizacji 

16 stycznia 2019 roku (w godzinach 10.00 – 12.30)

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie,

Plac Kościuszki 5

06-400 Ciechanów

 

Zgłoszenia udziału należy dokonywać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia. Formularz należy przesłać drogą mailową na punkt_ciechanow@mazowia.eu lub złożyć osobiście w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ciechanowie .

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. funduszy europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Organizator spotkania

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie

  1. Plac  Kościuszki 5

06- 400 Ciechanów

e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu

 

Tel. 22 542 2117,  22 542 2118

we współpracy z:

Fundacją Fundusz Współpracy – Operatorem projektu 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44