MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Mobilny Punkt Informacyjny w województwie mazowieckim -Marzec

Najbliższe spotkania odbędą się:

 

Dla kogo

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania  na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. funduszy europejskich

Organizatorzy spotkań:

Lokalny Punkty Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
Kolegialna 19,
09-400 Płock
tel.: 22 542 27 14
e-mail: punkt_plock@mazowia.eu

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu,

Kościuszki 5a

26 - 600 Radom

tel.: 0 801-101-101, 22 542 27 13

e-mail: punkt_radom@mazowia.eu

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach

Wiszniewskiego 4
08-110 Siedlce
tel. 22 542 27 12
e-mail punkt_siedlce@mazowia.eu

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
tel.: 22 542 27 15
e-mail: punkt_ostroleka@mazowia.eu

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie

Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

tel.: 0 801-101-101, 22 542 27 11

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

 

Serdecznie zapraszamy!

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44