MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Spotkanie informacyjne w Siedlcach : „Możliwości dofinansowania projektów dla potencjalnych beneficjentów – aktualne nabory w 2020 r.”

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. O zakwalifikowaniu na spotkanie zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. Funduszy Europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób zainteresowanych możliwościami wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 oraz potencjalnych Beneficjentów  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz Krajowych Programów Operacyjnych.

Program spotkania

12:15 –  12:30

Rejestracja uczestników

12:30 – 14:30

·         Ogólne informacje o Funduszach Europejskich

·         Możliwości dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

·         Możliwości dofinansowania w ramach Krajowych Programów Operacyjnych –aktualne nabory

·         Dobre praktyki RPO WM 2014-2020

·         Informacje dotyczące świadczonych usług PIFE

 

14:30 – 15:00

Konsultacje indywidualne

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach

Wiszniewskiego 4
08-110 Siedlce
tel. 22 542 27 12
e-mail punkt_siedlce@mazowia.eu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44