MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Kontakt

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)  

Adres centrali:
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa


tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44

e-mail: mjwpu@mazowia.eu

Uwaga informacje na temat Funduszy Europejskich udzielane są pod adresem mailowym Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Punkt Przyjmowania Wniosków:
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
Czynny: pn.-pt.  8.00-16.00

Inspektor Ochrony Danych

Andrzej Aniszewski

e-mail: iod@mazowia.eu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPIFE)

 Adres:
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
Czynny:

infolinia: 801-101-101 , 22 542 27 99

*Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. 

 

nr tel.:

e-mail GPIFE: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (LPIFE)
przy w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU

nr tel.
:

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich  ,

są czynne:

w

____________________________________________________________________________________

INFORMACJE O BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH 

Informacje dotyczące szkoleń można uzyskać wybierając numery tel.:

Szkolenia RPO WM: 22 542 2037, 22 542 2548, 22 542 2286

Szkolenia PO KL: 22 542 2287, 22 542 2284

 

Interaktywna książka telefoniczna:  Spis telefonów pracowników MJWPU

Kontakt z mediami: media@mazowia.eu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44