MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Kontakt

Kontakt z mediami: media@mazowia.eu

Osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami:

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
tel.: 022 542 25 62
e-mail: e.altawil@mazowia.eu

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
tel.: 022 542 20 10
e-mail: a.penda@mazowia.eu

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
tel.: 022 542 24 36
e-mail: a.jakoniuk@mazowia.eu

Wszelkie pytania, prośby o komentarze oraz wywiady prosimy kierować na adres:

media@mazowia.eu

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Powyższy adres e-mail przeznaczony jest dla przedstawicieli mediów. W przypadku pytań o możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zapraszamy do kontaktu z ekspertami z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Nasze serwisy znajduje się zakładka Dla mediów, zachęcamy do śledzenia aktualności o funduszach europejskich w ramach RPO WM 2014-2020.

 

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44