MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Szkolenie "Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny w ramach konkursu RPOWM/4.3/1/2010 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie "Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny w ramach konkursu RPOWM/4.3/1/2010 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" w dniu 21.09.2010 r. w Warszawie.

Program:

  1. Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny:
  2. Zasady konkursu zamkniętego bez preselekcji w RPO WM.


Typy beneficjentów: JST i ich jednostki organizacyjne, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie JST, ZOZ działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, PGL Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, organy administracji rządowej, organy prowadzące placówki oświatowe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe.

Forma szkolenia: wykładowo-warsztatowa.

Szkolenie bezpłatne.

Prowadzący: Wojciech Łysik.

Więcej informacji...

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44