MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

CERTYFIKAT ISO DLA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Certyfikat wręczył Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji  w PCBC Tadeusz Glazer, który podkreślił, że:
- „Mazowiecka Jednostka rozpoczęła starania w celu wdrożenia standardów międzynarodowych zapisów
w normie ISO. Jej funkcjonowanie zostało ocenione pozytywnie, pozwalając tym samym na przyznanie certyfikatu. To z pewnością uznanie dla przemian proceduralnych, konsekwencji dla obranych zasad. MJWPU wypracowała solidne podstawy dla doskonalenia procesu zarządzania jakością”.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wyraził opinię, że – „Jednostka przeszła ogromną przemianę wewnątrz organizacji. Ta olbrzymia zmiana jakości przekłada się na usprawnienie realizacji  najważniejszych procedur w zakresie wdrażania  środków europejskich. Na Mazowszu odpowiadamy za sprawną implementację ponad 2,73 mld euro. To ogromne zobowiązanie, które wymaga od Jednostki działań przyjaznych dla beneficjantów, realizacji procedur zgodnych z wymogami polskimi i europejskimi. Przyznany dzisiaj certyfikat to sukces zbiorowy mazowieckiej administracji”.

Na koniec głos zabrał Dyrektor MJWPU Wiesław Raboszuk: - „Certyfikat, który dzisiaj uzyskaliśmy potwierdza, że wdrożony w naszej instytucji system zarządzania jakością jest zgodny z wymogami normy ISO 9001.  To nie tylko potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych usług,  to przede wszystkim ogromne zobowiązanie do sprawnej obsługi wdrażanych przez nas programów unijnych i  usprawnienia wydatkowania  środków europejskich”.  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wdrożyła system zarządzania jakością w maju br., co zostało potwierdzone przyznaniem certyfikatu przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji – jednostkę będącą pełnoprawnym członkiem IQNet. Celem MJWPU jest ciągłe doskonalenie siebie, jako instytucji oraz powierzonych jej działań.

IQNet jest międzynarodową siecią jednostek certyfikujących skupiającą najważniejsze jednostki certyfikujące z 35 krajów, obecną w ponad 150 krajach świata. Światowa reputacja oraz wysokie kompetencje czynią IQNet wiarygodną organizacją w sektorze certyfikacji.

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44