MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

PONAD 60 MLN ZŁ NA ROZWÓJ NAUKI

Dziś preumowy na te dwa projekty podpisali marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz odpowiednio – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński i dyrektor Instytutu Lotnictwa dr hab. inż. Witold Antoni Wiśniowski. Obie inwestycje otrzymają dotację unijną – w sumie ponad 60 mln zł –w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

 

Podpisujemy dziś jedne z ważniejszych umów. Dotyczą one tych przedsięwzięć, w których pokładamy największe nadzieje – nauka i transfer wiedzy do gospodarki. Trzeba bowiem pamiętać, że Mazowsze jako region ma wciąż niewykorzystany w pełni potencjał badawczy. Tym bardziej cieszę się, że środki europejskie dają nam możliwość na jego odkrywanie i przetwarzanie – powiedział marszałek Adam Struzik.

 

Nasz uniwersytet to bardzo prężnie rozwijająca się instytucja badawczo-naukowa. Działamy na Mazowszu, ale tak naprawdę zasięg naszych osiągnięć można oceniać w wymiarze ponadregionalnym. Cieszymy się, że dzięki zdobytym środkom unijnym będziemy mieli możliwość promowania i jeszcze pełniejszego wykorzystania rozwoju sektora badawczego – mówił rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński. – Jesteśmy postrzegani jako uczelnia o profilu humanistycznym, ale – jak widać – poszerzamy swoją ofertę.

 

Dziś nauki związane z technologiami kosmicznymi są naprawdę szansą rozwoju całej gospodarki. Pamiętajmy, że pod tym względem nasz region jest jednym z najprężniej rozwijających się. Poza tym tworzone centrum da możliwość realizowania się wielu naukowcom, a przede wszystkim zapewni im pracę – podsumował swój projekt dr hab. inż. Witold Antoni Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

 

Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych

 

Tytuł projektu: Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych

Całkowita wartość projektu: 37 951 200 zł

Kwota dofinansowania: 32 258 520 zł

Beneficjent: Instytut Lotnictwa

Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego dotyczy projektów realizowanych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe

 

Planowane Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych to jeden z wielu projektów Instytutu Lotniczego w Warszawie. Jednostka posiada największą w Polsce bazę techniczną i badawczą pozwalającą na przeprowadzanie badań lotniczych, aerodynamicznych, wytrzymałościowych, będąc jednocześnie krajowym liderem w tej dziedzinie. Obecnie jej działalność koncentruje się m.in. wokół budowy samolotów i śmigłowców, napędów lotniczych (np. silników turbinowych), materiałów lotniczych.

 

Nowe Centrum pozwoli w najbliższych latach utworzyć miejsce pracy dla ok. 720 naukowców – informatyków, fizyków, chemikówitp. To niezwykle ważne w czasach, gdy zdolni ludzie często nie mają możliwości wykorzystywania swojego potencjału i z trudem odnajdują się na rynku pracy. Będzie to również świetne miejsce do odbywania praktyk dla studentów i stażystów – tylko w ubiegłym roku ILOT gościł 200 praktykantów.

 

Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych będzie mieścić się w wybudowanym dla tego projektu obiekcie – kompleksie czterech budynków ułożonych w kształcie litery H. W trzech z nich znajdą się przede wszystkim laboratoria. Ostatni z budynków – z salami wykładowymi – będzie pełnił funkcję konferencyjną. Łączna powierzchnia wynosić będzie prawie 11 000 m2. W nowym obiekcie miejsce znajdą m.in. zespoły pracujące nad projektowaniem i tworzeniem np. samolotów stratosferycznych, zajmujące się inteligentnymi materiałami czy zwiększeniem bezpieczeństwa samolotów.

 

Co ważne, opracowywane technologie będą innowacyjne, wdrażane po raz pierwszy w skali kraju (np. zastosowanie różnych napędów rakiet kosmicznych). Pozwoli to rozwinąć niszowe kierunki, jak np. inteligentne materiały metalowe i kompozytowe, których zastosowanie nie będzie ograniczać się jedynie do prac lotniczych i kosmicznych. Mogą w przyszłości być wykorzystane m.in. w przemyśle, systemach monitoringu i bezpieczeństwa, w budownictwie, inżynierii medycznej, ale też jako technologie stosowane w tworzeniu przedmiotów codziennego użytku.

 

Projekt realizowany będzie przez Instytut Lotnictwa w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Jego pełna wartość to ponad 37,9 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie przeszło 32,2 mln zł.

 

 

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych na UKSW

 

Tytuł projektu: Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej

Całkowita wartość projektu: 64 549 700 zł

Kwota dofinansowania: 27 872 560,46 zł

Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego dotyczy projektów realizowanych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe

 

Wzniesione przy ul. Wóycickiego Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych to nowoczesny, w pełni klimatyzowany, czteropiętrowy obiekt. Znajduje się w nim łącznie 27 laboratoriów stworzonych z myślą o studentach takich kierunków jak: chemia, fizyka, biologia, ochrona środowiska, inżynier środowiska, informatyka, matematyka czy ekonomia. Docelowo korzystać z nich będzie mogło blisko 1,5 tys. studentów tej uczelni. Laboratoria zostaną wyposażone w nowoczesną, profesjonalną aparaturę oraz sprzęt multimedialny.

 

Oprócz laboratoriów w obiekcie znajdują się także różnego rodzaju pracownie: fizyczna, fizyki współczesnej i jądrowej, inżynierii, chemii organicznej, RTG, biologii behawioralnej i ewolucji oraz sale komputerowe. Na parterze zlokalizowana została nowoczesna sala wykładowo-demonstracyjna wyposażona w zaplecze magazynowe oraz sprzęt multimedialny umożliwiający m.in. nagrywanie i późniejsze udostępnianie nagranych materiałów w trybie on-line. Będą w niej prowadzone m.in. pokazowe doświadczenia naukowe. Cały budynek objęty został bezprzewodową siecią Wi-Fi.

 

Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe są otwierane automatycznie. W całym budynku nie ma barier w postaci progów czy stopni. Z myślą o osobach niewidomych na każdej kondygnacji zastosowano taki sam układ komunikacyjny, a w windach i na korytarzach system powiadamiania głosowego i oznaczenia w języku Braille’a. Meble oraz urządzenia w laboratoriach zostały ustawione w taki sposób, aby zapewnić swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 

Nowo wybudowany obiekt to kolejne ogniwo tworzonego przez uczelnię Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (CEiBI). Od 2008 r. studenci korzystają już z Audytorium Maximum, które powstało w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie unijne wyniosło wówczas ponad 18,7 mln zł, a wartość całkowita prawie 40 mln zł. Kolejnym obiektem wchodzącym w skład CEiBI jest działający od 2009 r. obiekt skupiający w sobie wydziały: Nauk Historycznych i Społecznych, Filozofii Chrześcijańskiej oraz Biologii i Nauk o Środowisku.

 


Joanna Czechowicz-Bieniek

wz. Rzecznika Prasowego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail rzecznik@mazovia.pl

 

Wojciech Łukowski

Dyrektor Pionu Marketingu

Instytut Lotnictwa

tel.: (+48) 22 846 08 01 wew. 547

e-mail: wojciech.lukowski@ilot.edu.pl

 

Edyta Al-Tawil

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

tel. 22 542 25 62

e-mail: e.altawil@mazowia.eu

 

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44