MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Czy w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013 możliwe jest otrzymanie dotacji z tytułu udziału w targach, w których beneficjent będzie brał udział po raz pierwszy? W świetle zapisów z Rozporządzenia WE 70/2001, cytat: Art. 5 lit b) „udział w targach i wystawach, wielkość pomocy brutto nie przekroczy 50% wartości dodatkowych kosztów poniesionych na wynajem, ustawienie i prowadzenie stoiska. Wyłączenie pomocy na te cele będzie stosowane tylko w przypadku pierwszego uczestnictwa przedsiębiorstwa w określonych targach czy wystawie.” Beneficjent zamierza wziąć czynny udział w dwóch imprezach po raz pierwszy związanych z poszerzeniem obszaru działań o tzw. zieloną energię (fotowoltaika, oświetlenie energooszczędne).

Rozporządzenie WE 70/2001 nie jest wymienione w Unijnych aktach prawnych i wytycznych obowiązujących przy tworzeniu Regulaminu konkursu RPOWM/1.7/1/2011. W ramach w/w konkursu realizowane będą projekty na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.Powrót

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44