MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

11. Czy w ramach Działania 1.7 Promocja gospodarcza RPOWM 2007-2013 istnieje konieczność realizowania obydwu typów projektów (targi i misje gospodarcze)?

W Regulaminie konkursu brak zapisów na temat konieczności realizowanie obydwu rodzajów projektów jednocześnie.Powrót

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44