MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Odpowiedzi na pytania ogólne RPOWM

1. Z jakiej formy wsparcia z funduszy unijnych mogą skorzystać przedsiębiorcy na rozwój działalności gospodarczej?

2. Gdzie można uzyskać informację o funduszach europejskich na Mazowszu?

3. Jak wypełnić i złożyć wniosek w ramach RPOWM?

4. Jakie są tryby dokonywania wyboru projektów?

5. Co oznaczają stosowane pojęcia w ramach RPOWM 2007-2013?

6. W jaki sposób zgłaszać problemy dot. Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (MEWA)?

7. Gdzie szukać informacji dotyczących kwalifikowalności wydatków?

8. Jak przebiega procedura odwoławcza?

9. Czym jest Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013?

10. Jakie są zasady kwalifikowania projektów w ramach RPO WM?

11. Jakie są najważniejsze pojęcia występujące w „Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2007-2013”?

12. Co oznacza trwałość projektu?

13. Gdzie można odnaleźć „Listy rankingowe projektów (projektu konkursowe) skierowanych do dofinansowania w ramach RPOWM 2007-2013”?

14. Gdzie znajdę informacje dotyczące oceny merytorycznej wniosków w ramach RPOWM 2007-2013?

15. Gdzie odnajdę aktualny Harmonogram naboru wniosków w ramach RPOWM 2007-2013?

16. Gdzie można odnaleźć informacje dotyczące naborów wniosków w ramach RPOWM 2007-2013?

17. Gdzie mogę znaleźć informacje dotyczące statusu oceny wniosków w ramach poszczególnych działań RPOWM 2007-2013?  


 

Powrót

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44