MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

10.00-10.30         Rejestracja

10.30-10.40         Uroczyste otwarcie                                                                                                                                              

 

10.45-11.00         „Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii
                               w RPO WM 2007-  2013

 

11.05-12.20  Blok I: Wzmocnienie sektora badawczo – rozwojowego

 

12.20 - 12.35      przerwa kawowa

12.40 - 13.45      Blok II: Centra przedsiębiorczości i parki technologiczne

 

13.50 - 14.10         Prezentacja:  „Środki na projekty B+R  i transfer technologii w RPO WM 2014-2020

14.10 - 14.15         zakończenie konferencji

14.15                       lunch

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44