MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

NOWOCZESNE CENTRUM LABORATORYJNE NAUK PRZYRODNICZYCH UKSW

- Chcę podkreślić, że unijne wsparcie pozwoli zbudować nowoczesną infrastrukturę na Uniwersytecie, co wpłynie na jakość kształcenia, i co ważne, na poziom zadowolenia studentów. Dzięki tej inwestycji zacieśni się również współpraca między światem nauki i biznesu powiedział Wiesław Raboszuk członek zarządu województwa mazowieckiego.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kształci ponad 16 tys. studentów na 32 kierunkach studiów. Aby podnieść jakość kształcenia, uczelnia przy wsparciu funduszy europejskich rozpoczęła realizację projektu Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej. Przyczyni się on niewątpliwie do wzbogacenia uczelnianej infrastruktury naukowo-badawczej.

 

Kompleksowa ofertaUKSW wybudował już budynek, gdzie zlokalizowanych będzie 27 laboratoriów. Umożliwi to pracownikom naukowym prowadzenie złożonych prac laboratoryjnych o wysokim stopniu innowacyjności i dokładności. W ramach projektu zakupiona zostanie infrastruktura badawcza i dydaktyczna, np. aparatura obliczeniowa o dużej mocy. Dodatkowo przeprowadzone będą szkolenia.

 

Projekty wsparcia

 

W doposażonych laboratoriach uczelnia będzie prowadzić projekty wsparcia dla przedsiębiorstw. Ich efektem będą nowe technologie przyjazne środowisku, a także usprawnienia w zarządzaniu środowiskiem w zakresie pozwoleń zintegrowanych, oczyszczania ścieków przemysłowych, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

Efektem prowadzonych badań będą także przedsięwzięcia wprowadzające proekologiczne technologie, takie jak: energooszczędność, materiałooszczędność, zmniejszenie wodochłonności produkcji, energia odnawialna oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Transfer wiedzy

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększeniu ulegnie transfer wiedzy do gospodarki, co przyczyni się do praktycznego rozwoju przedsiębiorstw. Rezultaty badań będą stanowiły podstawę innowacyjności polskiego sektora MŚP i wzrostu jego przewagi konkurencyjnej. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technologicznemu, działalność mazowieckiego CLNP będzie mogła być ukierunkowana i nastawiona na rozwiązywanie konkretnych problemów. 

 

Edyta Al-Tawil

Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

tel. 22 542 25 62

e-mail: media@mazowia.eu

 

Marta Milewska

Rzecznik Prasowy

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail rzecznik@mazovia.pl

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44