MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Gdzie można odnaleźć „Listy rankingowe projektów (projektu konkursowe) skierowanych do dofinansowania w ramach RPOWM 2007-2013”?

Listy rankingowe projektów skierowanych do dofinansowania w ramach RPOWM znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu pod linkiem http://rpo.mazowia.eu/projekty-konkursowe/.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44