MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Gdzie znajdę informacje dotyczące oceny merytorycznej wniosków W ramach RPOWM 2007-2013?

Szczegółowe informacje dotyczące oceny merytorycznej wniosków w ramach RPOWM 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu pod linkiem http://rpo.mazowia.eu/regulaminy-om/regulamin-oceny-merytorycznej-wnioskow-i-komisji-konkursowych-powolanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-mazowieckiego-2007-2013-z-dnia-23-kwietnia-2013-r.html.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44