MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Gdzie można odnaleźć informacje dotyczące naborów wniosków w ramach RPOWM 2007-2013?

Informacje dotyczące naborów wniosków w ramach RPOWM 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu w zakładce Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – Konkursy – Dokumentacje konkursowe.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44