MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

KONFERENCJA „FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW” W OSTROŁĘCE

 

Unijne dotacje, to nie tylko wielkie inwestycje czy innowacyjne projekty, ale przede wszystkim, fundusze dały realną szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Mazowsza. 
Dzięki dotacjom z UE, przedsiębiorcy dostali możliwość inwestycji w swoje firmy, przedsiębiorstwa. To właśnie sektor MŚP był najaktywniejszą grupą aplikujących o unijne pieniądze. Mazowiecka Jednostka podpisała ponad 860 umów o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 RPO WM Rozwój przedsiębiorczości. Wartość dofinansowania tych projektów wynosi przeszło 775 mln zł. Warto tez podkreślić, że przez ostatnie 10 lat, na Mazowszu powstało ok. 8 tys. start-upów i dzięki wsparciu tego sektora, młode firmy mogą rozwijać się i zarabiać pieniądze. 
 
Podczas konferencji, która odbyła się w Ostrołęce, przedsiębiorcy z tego regionu mieli świetną okazję dowiedzieć się, na jakie cele będzie można uzyskać dofinansowanie z RPO WM 2014-2020. Realizowane projekty powinny być komplementarne, efektywne, świadome i jeszcze lepsze, niż do tej pory. Utrzymanie dynamicznego rozwoju naszego regionu będzie priorytetowe w nadchodzących latach. 
Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski  przybliżył Ostrołęczanom, czym zajmuje się kierowana przez niego instytucja i kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez MJWPU. Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce reprezentował Dyrektor Mariusz Popielarz, który przedstawił projekty własne samorządu. Inwestycje te wpływają na zrównoważony rozwój Mazowsza, eliminują zapóźnienia i śmiało można powiedzieć, że spełniają oczekiwania zarówno samorządowców, jak i mieszkańców.
Kolejnym punktem spotkania była rozmowa zaproszonych beneficjentów realizujących projekty unijne. Opowiedzieli oni o swoich doświadczeniach w aplikowaniu, z czym mieli największe trudności, przedstawili oczekiwania dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania w nowych konkursach. 
Podczas drugiego panelu dyskusyjnego, Dyrektor Frankowski przedstawił założenia nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Edyta Al-Tawil
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44