MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Bezpłatne, dwudniowe szkolenie warsztatowe ,,Wdrażać z sukcesem ‘’ które odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2013 r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Państwa na bezpłatne, dwudniowe szkolenie warsztatowe ,,Wdrażać z sukcesem ‘’ które odbędzie
się w dniach 12-13 grudnia 2013 r.

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Szkolenie skierowane jest do wszystkich beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetów VI, VII, VIII oraz IX, realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z woj. mazowieckiego oraz dla potencjalnych beneficjentów, którzy są na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

W trakcie szkolenia omówione będą wybrane zagadnienia dotyczące prawidłowej realizacji projektu m. in.  kwalifikowalność wsparcia i uczestników, PEFS, efektywne zarządzanie finansami projektu, wniosek o płatność i inne (szczegółowy harmonogram w załączeniu).

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie załączonej ankiety zgłoszeniowej , ze szczególnym uwzględnieniem opcji dotyczącej noclegu i dojazdu .

Ankiety zgłoszeniowe należy przesłać na adres e-mail: pokl_szkolenia@mazowia.eu
w terminie do dnia 5 grudnia 2013r. do godz. 12.00.

Telefon kontaktowy: 506 048 071

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają odrębnym mailem:

- informację potwierdzającą udział w szkoleniu;

- informację o dokładnym miejscu szkolenia .

Dopuszczamy możliwość udziału w szkoleniu maksymalnie 3 osób z jednej instytucji.

Uwaga:

  1. Liczba miejsc na szkolenie ograniczona.
  2. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Szkolenie bezpłatne (dojazd, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe, catering).
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44