MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Korekty finansowe za naruszenie ustawy PZP przy realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Szkolenie eksperckie pt. „Korekty finansowe za naruszenie ustawy PZP przy realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” przeznaczone jest dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zainteresowanych tematem. Udział w szkoleniu to możliwość szczegółowego poznania zagadnień związanych z zasadami nakładania korekt finansowych za naruszenie przepisów ustawy PZP. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji (w zakresie tematu szkolenia) prowadzonych przez Pana Ewarysta Kowalczyka.

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU EKSPERCKIM JEST BEZPŁATNE

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: rpowm_szkolenia@mazowia.eu

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44